بازار تولید لاستیک کامیون

بازارتولیدلاستیک کامیون درحال حاضربه علت واردات بی رویه بخصوص ازکشورچین بیشترکارخانه های تولیدکننده ی کشورباظرفیت پایین ترکارمی کنندویادرآستانه تعطیلی قرارگرفته اند

طبق برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن وتجارت قراراست تاافق ۱۴۰۴تولید لاستیک کشور به ۷۰۰هزارتن درسال افزایش یابدکه هم اکنون تولیدکشور۳۵۰هزارتن می باشد،حمایت ازتولیدلازمه بهبودوضعیت بازار لاستیک ماشین است.

دربازارتولیدتایرهم به لحاظ کیفی وکمی وضعیت مناسب است وارتباط خوبی بین تایرسازان وخودروسازان وجودداردزیرا۵۵درصدتایرهای تولیدی توسط خودروسازان کشورخریداری میشود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.