با روفرشی 12 متری سرمه ای برای خود مانتو بدوزید

قالی های اردبیل نیز نشان دهنده ثروت و باروری بهشت ​​است.

با حضور انبوه ذرات مشخص شده است، این تعدد ترکیبی را اجرا می کند که در آن هر جزئیات در رابطه با جزئیات دیگر تعریف می شود.

هنرمند ایرانی بدون توقف بر یک عنصر، آرزو دارد که پدیده ها را در مجموع به تصویر بکشد.

این روند به ویژه در هنر فرش و روفرشی 12 متری سرمه ای که هنر وسعت هستی تلقی می شود، که زندگی دائماً تجدید شده در آن متولد می شود، منعکس شده است.

این تراکم و این کثرت عناصر به یک تصور عرفانی از جهان، یعنی وحدت در کثرت (کسرت در وحدت) می پیوندد و در پی پیوند با امر نامرئی است.

چشم‌انداز در اینجا به مظهر آنچه هوسرل قصد عملیاتی می‌نامد تبدیل می‌شود، «آن چیزی که وحدت طبیعی و پیش‌فرضای جهان و زندگی ما را ایجاد می‌کند، که در آرزوها، ارزیابی‌های ما، چشم‌انداز ما آشکارتر از دانش عینی ظاهر می‌شود.

و متنی را فراهم می کند که دانش ما به دنبال ترجمه آن به زبان دقیق است.

در واقع این مقدمه ای است برای جهانی که در آن همه چیز در همان زمان پنهان می شود که خود را در برابر نگاه آشکار می کند.

در افق درونی و بیرونی اشیا یا مناظر نوعی هم‌حضور یا هم‌زیستی وجود دارد که در فضا و زمان گره خورده است.

این گونه است که نگاه و منظره با هم متحد می شوند بدون اینکه چیزی بتواند آنها را از هم جدا کند.

نگاه، در حرکت مبهم و اسرارآمیز خود، منظره‌ای ایجاد می‌کند و بنابراین، من بخشی از طبیعت می‌شوم و «مانند هر رویدادی از طبیعت عمل می‌کنم: من از طریق بدنم بخشی از طبیعت هستم.
بنابراین، طبیعت، منظر درونی و منظر بیرونی با هم متحد می شوند و خود با جهان معقول و بهشت ​​پیوند برقرار می کند – این دومی بیش از هر چیز باغ ایرانی «pairi-daeza» را به یاد می آورد، فضای مورد نظر را تعیین می کند.
مردم ایران و در اشعار سعدی و حافظ و همچنین در تصاویر کتابها و باغها و فرشهای ایرانی به طرز شگفت انگیزی منعکس شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.