تولید بهترین لاستیک سنگین

بهترین و باکیفیت ترین تولیدات لاستیک سنگین مربوط به کدامین شرکتهای جهان است؟

ودارای چه خصوصیات وویژگیهایی هستند؟

امروزه با توجخه به پیشرفت علم تکنولوژی در بازار انواع سیم ضبط ماشین به کشورهای همسایه عرضه میگردد.
تولیدات برترلاستیک سنگین عبارتنداز

۱-میشلین فرانسه

۲-کونتیننتال آلمان

۳-گودیرآمریکا

۴-بریجستون ژاپن که درایران شعبه دارد

۵-پیرلی ایتالیا

۶-هنکوک کره۷-یوکوهاماژاپن

۸-کوپرآمریکا۹-دانلوپ انگلیس.

ویژگیهای خاص لاستیک برای جرم گیر موتور خودرو سنگین هم عبارتنداز: ۱-جهت بارکشی:نقشه عاج شطرنجی به منظوراصطکاک عالی روی برف

۲-جهت استفاده دربزرگراه

۳-جهت استفاده نمایشی

اجرای بهتردرسرعت های بالاتروکنترل پذیری مناسب

۴-جهت خارج ازجاده:خشن ترین طراحی عاج رابایدداشته باشد.