عرضه لاستیک با گارانتی شرکتی

رئیس اتحادیه لاستیک و روغن تهران می گوید لاستیک ماشین معمولا دو سال گارانتی دارند اما مثل همه کالاها این ایرادات باید از خود لاستیک باشد. اگر لاستیک مشتری ایراد داشته باشد باید با گارانتی و فاکتور فروش به فروشنده مراجعه کند.

در صورتی هم که فروشنده ادعا کند ایرادات از لاستیک نبوده و پس از استفاده مشتری عیب و ایراد پیدا کرده، مشتری می تواند با مراجعه به این اتحادیه به نشانی خیابان شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی، خیابان طاهریان، آمل سابق بعد از چهارراه درختی، مقابل کوچه فرزانگان، پلاک 29، پیگیر گارانتی لاستیک خود باشد.

سماواتی معتقد است اگر چه در این زمینه ها با اتحادیه همکاری نمی شود اما در ماه حداقل صد جفت لاستیک برای بررسی به اتحادیه برده می شود. اتحادیه نیز از لاستیک عکس برداری می کند و یک هفته بعد موضوع را به اطلاع خریدار می رساند.

سماواتی می گوید در این مرحله اگر حق با مشتری باشد فروشنده باید خسارت پرداخت کند، در غیر این صورت تعزیرات وارد عمل می شود. به گفته یکی از فروشندگان ایراداتی که مشمول گارانتی لاستیک می شوند همان هایی هستند که فروشندگان لاستیک به آنها تاب برداشتن، دوپوسته شدن، قلوهکن شدن و بالانس نشدن می گویند.

هرگاه باد لاستیک بین جداره داخلی و خارجی جداره لاستیک وارد شود، می گویند تاب برداشته است. همچنین دوپوسته شدن لاستیک به حالتی گفته میشود که تقریبا شبیه تاب برداشتن است اما در اینجا لایه و آج لاستیک از لایه اصلی آن جدا می شود.

قلوهکن شدن به زمانی می گویند که یک تکه از آج لاستیک کنده می شود که به لایه و آج لاستیک مربوط است. بالانس نشدن لاستیک هم به زمانی گفته می شود که وزن یک سمت آن با سمت دیگر آن میزان نیست و یک سمت آن سبک تر یا سنگین تر از سمت دیگر آن است.