عرضه لاستیک زمستانی در تهران

هرچند با پیدایش لاستیک ماشین با نام تمام فصول، تعداد زیادی از رانندگان عزیز مزایای لاستیک های زمستانی را کنار گذاشتند و از آن غافل شدند حال به بیان این مزایا می پردازیم تا شاید این غفلت در این مورد جبران گردد.

لاستیک زمستانی با ایجاد اصطکاک مفید و موثر در شرایط زمستانی ( برف، باران، و یخ) طراحی و ساخته شده است و دارای خصوصیت ترکیبی است تا اصطکاک موثر و مفید در این شرایط را ایجاد کند.

شما براساس سبک رانندگی و هدف استفاده از خودرو لاستیک را باید انتخاب کنید که براساس علائم موجود بر روی لاستیکو مطالعه کاتالوگ خودرو که توسط کمپانی سازنده به شما داده شده باید لاستیک زمستانی مناسب خودرو خود را انتخاب کنید تا خدایی نکرده دچار ضرر و زیان نشوید.

در ضمن فراموش نکنید، داشتن لاستیک های زمستانی مناسب بر روی خودروی، در حالی که به شما کمک می کند تا راندمان(بازده) سوخت خودرو را حفط کنید، در نهایت کنترل و اصطکاک را فراهم می کند.
در ادامه به بیان چند توصیه برای انتخاب لاستیک زمستانی می پردازیم که دانستن آن به شما در انتخاب بهتر و شایسته تر کمک می کند :

۱_ یک لاستیک زمستانی باریک را انتخاب کنید، علت آن هم این است که لاستیک های پهن تر مانند ماشین های شخم زنی جلو می روند و این اصلا خوب نیست.
۲_ درباره عملکرد باید گفت که، دو جنبه مهم لاستیک های زمستانی که باید به آن توجه کنید توان قدرت سرعت و توان قدرت فشار آنها می باشد. بیشتر لاستیک های زمستانی دارای ویژگی توان قدرت Q-speed هستند که کمتر از استفاده عمومی لاستیک ها هست.
۳_ لاستیک های زمستانی دارای لازمه های فشار لاستیک مخصوصی هستند و علت آن هم این است که هوای سردتر باعث می شود تا فشار لاستیک کاهش پیدا کند، بنابراین چک کردن فشار لاستیک تان در زمستان بیشتر از دفعاتی که در تابستان انجام می دهید حیاتی است.
در انتها این نکته را فراموش نکنید که اگر لاستیک با ” نماد برفدانه کوهستانی ” علامت زده نشده است، این یک تایر زمستانی تایید شده نیست.