پخش عمده بهترین لاستیک ایرانی

یکی از مواردی که باعث صرفه اقتصادی در نگهداری خودرو می شود جابه جایی تایرهای جلو و عقب به صورت ضربدری، هر چهار ماه یک بار یا هر ۵ تا ۶ هزار کیلومتر است.
یکی از مواردی که باعث صرفه اقتصادی در نگهداری خودرو می شود جابه جایی تایرهای جلو و عقب به صورت ضربدری، هر چهار ماه یک بار یا هر ۵ تا ۶ هزار کیلومتر است.
این کار باعث می شود سطح لاستیک همه چرخ ها به طور یکنواخت استهلاک پیدا کند. زمانی که آج تایرها از بین رفت نیز، بخصوص حالا که به روزهای سرد و احتمالا برفی نزدیک می شویم باید به فکر خرید تایر و لاستیک مناسبی بود تا در صورت بارش برف و حرکت در سطوح لغزنده، اصطکاک مناسب میان چرخ و زمین فراهم شود.
منبع:کارستان
منبع: لوازم اتومبیل ایران